Электросчётчиктин оорду
Элекрэнергия счётчиктин оордун аныктаган мыйзам барбы?
Статус: Пользователь
Регистрация: 22.02.21
Тем: 15
Ответов: 0
08.08.21 00:18 Сообщение № 0

Электр счётчиктер сыртта туруш керек деген чынбы?

Статус: Пользователь
Регистрация: 20.11.07
Тем: 0
Ответов: 146
13.08.21 11:31 Сообщение № 1

Электр энергиясын пайдалануу Эрежелерине ылайык электроэнергияны колдонуучулар кандай гана күн болбосун кызматтык күбөлүгүн талап кылуу менен электр энергияны туура колдонууну контролдоо үчүн жана техникалык пайдаланууну уюштурууга жана электр техникалык жабдуунун абалына жана коопсуздук техникасына, электр энергиясын коммерциялык эсептөө каражаттарынын абалын жана уюштурууну контролдоо үчүн электр энергиясын өндүрүүгө, берүүгө, бөлүштүрүүгө жана керектөөгө контроль жана көзөмөлдөө боюнча Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына тоскоолдуксуз кирүүсүн камсыз кылуу керек.

Сообщение отредактировал пользователь Бортэ - 13.08.21 11:31