Кабминдин токтому
КР Министрлер кабинетинин 2022 жылы30-марттагы №180 " Токтому
Статус: Пользователь
Регистрация: 27.05.22
Тем: 1
Ответов: 0
27.05.22 15:35 Сообщение № 0

КР Министрлер кабинетинин  2022 жылы30-марттагы №180 "маданият исскуство маалымат ана спорт мекемелеринин кызматкерлерине  эмгек акы толоонуну шарттары"  Токтому  Минюсттун сайтында жана Токтомдо чыкпай жатат. Жана   бул Токтом КР Окмотунун 2015-жылы 6-апрелдеги №197 Токтомдун  акыркы редакциясына кошулган эмес.

Статус: Пользователь
Регистрация: 12.05.22
Тем: 0
Ответов: 8
28.06.22 09:00 Сообщение № 1

Саламатсызбы! 

КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-мартындагы N 180 "Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана маданият, маалымат чөйрөсүндөгү мамлекеттик ведомстволук мекемелерде иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө" токтому, "Токтом" МБ киргизилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 токтомуна дагы тиешелүү өзгөртүүлөр да киргизилген.